Om ensemblen

Idén till en kammarmusikensemble föddes under ett orkesterrep då två läkarstudenter funderade över vilka möjligheter det fanns till klassiskt muciserande inom kårverksamheten vid Karolinska Institutet. Medicinska Föreningens Stroke-Ensemble grundades hösten 2008 under en fikapaus i restaurang Jöns Jacob.

Bland Karolinska Institutets tusentals studenter och doktorander med skiftande bakgrund fanns förutsättningarna för att skapa en fungerande och livskraftig förening. Idag är ensemblen väletablerad och känd både inom kåren och på Karolinska Institutet.

Antalet aktiva varierar men ligger normalt mellan 6-12 personer.

Verksamhet

Stroket är ett forum för stråkmusiker som vill samlas, vidmakthålla och utveckla sitt musikaliska intresse under studieåren. Repetitioner hålls varje eller varannan vecka.

Uppträdanden sker på exempelvis baler, examensceremonier, professorsinstallationer och andra högtider. Olika konstellationer sätts samman beroende på tillfälle, såsom stråkkvartetter, större stråkensemble eller framträdanden tillsammans med piano. En gång om året åker ensemblen till Solvik för att umgås och spela. Vidare förekommer ibland samarbete med andra föreningar som exempelvis Corpus, Ascalpella och Blåslaget.

Instrument och musik

Föreningen vänder sig främst till stråkmusiker; violinister, violaster, cellister och kontrabasister. I vissa produktioner finns även plats för pianister. De som spelar andra instrument är välkomna att kontakta Stroket för att till exempel spela stycken där stråkackompanjemang behövs. Det finns inga auditions för att gå med i ensemblen, men nya medlemmar ska kunna spela sitt instrument sedan tidigare.

Repertoaren är företrädesvis klassisk men innehåller även modern musik. För medlemmar finns noter tillgängligt digitalt via molntjänster. Information kring spelningar och andra sammankomster delas via Facebook-gruppen ”Stroket”.