Välkommen till en ny termin HT 20!

Om ensemblen

Idén till en kammarmusikensemble föddes under ett orkesterrep då två medicine kandidater funderade över vilka möjligheter det fanns till klassiskt muciserande inom ramen för kårverksamheten vid Karolinska Institutet. Medicinska Föreningnens Stroke-Ensemble grundades hösten 2008 under en fika-paus i restaurang Jöns-Jacob.

Bland Karolinska Institutets tusentals studenter och doktorander med skiftande bakgrund fanns förutsättningarna för att skapa en fungerande och livskraftig förening. Idag är ensemblen väletablerad och känd både inom kåren och på Karolinska Institutet.

Antalet aktiva varierar men ligger normalt mellan 12-15 personer.

Verksamhet

Stroket är ett forum för instrumentalmusiker som vill samlas, vidmakthålla och utveckla sitt musikaliska intresse under studieåren. Verksamheten bedrivs i projektform och inga fasta repetitionstider förekommer . Olika konstellationer sätts samman beroende på tillfälle som exempelvis stråkkvartetter, pianotrios eller hel kammarorkester.

Uppträdanden sker på fester, ceremonier och konserter. Exempelvis introgasquer, baler, promoveringar, professorsinstallationer och andra högtider. En gång om året åker ensemblen till Solvik för samkväm och spel. Vidare förekommer ibland samarbete med andra föreningar som exempelvis Corpus, Ascalpella och Blåslaget.

Instrument och musik

Föreningen vänder sig främst till stråkmusiker; violinister, violaster, cellister och kontrabasister. I vissa produktioner finns även plats för pianister. Generellt sett håller ensemblen en relativt hög nivå. Flertalet av medlemmarna har musikutbildning bakom sig och har varit eller är fortfarande aktiva inom Stockholms musikliv.

Ett bra riktvärde är om Mozarts ”Eine Kleine Nachtmusik” kan spelas utan svårigheter. Repertoaren är företrädesvis klassisk men mer modern musik är också välkommen och utmanande. För medlemmar finns noter tillgängligt digitalt via molntjänster. Information kring spelningar och andra sammankomster delas via en Facebook-grupp.